Bli världsförälder

Idag skulle jag vill dela med mig av detta, för att det behövs. För att det finns barn som inte har föräldrar, för att det finns barn som svälter och inte får äta mat varje dag, för att det finns barn som inte får chansen att gå i skola, för att det finns barn som lever på gatan, för att det finns barn som behöver vår hjälp.