Time for Vegas

Det har varit två stressiga dagar. Vi har städat och packat och organiserat allt inför resan till Las Vegas. Vi har hälsat på mina föräldrar, eftersom vi inte kommer träffa dem på två veckor, ordnat så att min bror och hans tjej kan bo här och ta hand om katterna, packat och packat och paackat. Ja det tar tid. Speciellt när man packar för två olika resor samtidigt. Vi åker ju nämligen direkt till Gotland efter Vegas.

Vi är inte jättetaggade inför den här resan, just nu känns det bara som att lite lugn och ro i Sundsvall skulle göra oss bra, men jag vet att det kommer bli super när vi kommer fram! Jag har aldrig varit till Las Vegas så det är ju alltid något, en riktig upplevelse.

Det kommer förmodligen bli så mycket bilder i kommande inlägg så jag tror att jag kan lägga upp ett idag utan några. Hoppas det är okej. Det kommer dock att bli en riktigt lång dag i morgon så vi får se när vi hörs nästa gång. Eftersom det är nio timmars tidsskillnad kommer klockan vara fyra på morgonen i Sverige när vi landar, fyra på morgonen på måndag.

Vi ska köra till Arlanda eftersom det inte fanns några tåg eller flyg som fungerade med flyget vi ska ta till USA och måste därmed kliva upp vid halv sex i morgon, så det är dags att sova. Ha en bra söndag, vi hörs snart!

It’s been two busy days. We’ve been cleaning and packing and organizing everything for the trip to Las Vegas. We’ve been visiting my parents, since we’re not seeing them for two weeks, arranged with my brother and his girlfriend to live here and look after our cats, packed, and packed, aand packed. Yes that takes time. Especially when you pack for two different trips at the same time. We’re going straight from Vegas to Gotland.

We’re not super exited about this trip, right now we just feel like some time in Sundsvall would do us good, but I know that when we get there it’ll be great! I’ve never been to Las Vegas so that will be something too, a real experience. 

There’ll be so many pictures in the following posts so I thing I can put one up today without any. Hope thats okey.  There’ll be a really long day tomorrow though, so we’ll see when we talk next time. Since we’ll have nine hours time differens it’ll be four in the morning in Sweden when we land, four in the morning on Monday. 

We’re driving to Arlanda because there were no trains or planes that worked with our fright to USA and we have to get up at five thirty tomorrow so it’s time to sleep. Have a great Sunday, talk to you soon!