A dog at a restaurant

Tillbaka på fötterna igen, nästan. Jag har varit förkyld i en vecka och tagit hand om den här nya lilla vovven vi skaffat, så vi har inte fått så mycket gjort, och vi har definitivt inte fått nog med sömn. Men vi börjar se ljuset. Vi sover hela nätterna nu, till sex i alla fall, sen vaknar hon och vill ut. Det är faktiskt en ganska bra start på dagen. Det jobbigaste är att vi måste hålla koll på henne varje vaken sekund, så att hon inte tuggar på något eller pinkar inne. Men som jag sa, det börjar ljusna. Hon lärde sig att sitta efter två dagar bara och nu efter två veckor kan hon ”stanna”, ”ligg”, vänta på mat, ”loss”, titta oss i ögonen för alla kommandon och lite annat. Det är så otroligt roligt att se hur fort hon lär sig! Hon har sina dåliga stunder också, såklart, det finns det inga tvivel på, hon kan verkligen vara en lite demon. Biter oss och blir bara helt galen, mer galen än jag någonsin sett en liten söt oskyldig valp bli och det finns bara inget stopp när hon börjar. Våra ”time out” grindar kom häromdagen och det har verkligen varit räddningen, när ingenting hjälper så får hon sitta där tills hon är lugn. Jag tror faktiskt vi har det mesta under kontroll, vi ska bara få det att fungera, jämt. Men vi lär oss också, precis som hon.

Igår kom vi hem från en weekend med våra vänner hemma. Tequila följde med och det blev hennes femte besök till en av våra stugor (föräldrars stugor). Det var underbart, det är bara så mycket enklare att ta med henne ut genom att bara öppna en dörr istället för att ta henne genom trapphuset, hissen, entrén och ut i parken utanför, vi har haft några olyckor på vägen ut förut… Vi hade några superbra dagar med våra vänner, vi åkte jet ski och körde varandra på ring, vi badade badtunna, drack lite öl och bara umgicks. Det var Emils sista helg, han åker till Växjö i slutet av veckan, eller han är hemma till söndag men spelar golftävlingar torsdag till lördag så jag skulle säga att han redan är borta då. Så det var bra att vi åkte, sista gången vi kan vara alla tillsammans för den här sommaren.

Innan vi åkte hem i slutet av förra veckan åkte vi och åt på en restaurang vi velat äta på i flera år men aldrig riktigt tagit tag i det. Tequilas första restaurang. Det var en superfin dag, soligt och vi behövde verkligen komma ut. Restaurangen heter Vindhem och ligger på Alnö, en ö strax utanför Sundsvall. Menyn är otrolig och maten var bara helt makalös. Vi satt ute så vi kunde ta med Tequila. Hon gick runt lite och ville säga hej till alla omkring oss (vilket inte var så många) men efter det la hon sig bara ner och somnade. Bästa hunden, när hon vill. Vi hade dock tur med vädret, det blev sämre efter ett tag men ingenting ovanför oss, vi hade helt ärligt en ring av mörka moln, regn och dimma runt oss, vi kände några droppar men inget mer. En toppendag!

Back on my feet, almost. I’ve had a cold for a week and we’ve been caring for this new little dog we got, so we haven’t gotten a lot of stuff done, we especially haven’t gotten enough sleep. But we’re getting there though. We sleep trough the nights now, till six at least, then she wakes up and has to go out. It’s actually a great way to start the day. The hardest part is that we have to watch her every second of her time awake, so she doesn’t chew on anything or pee inside. But as I said, we’re getting there. She learned to sit after just two days and now after two weeks she knows ”stop”, ”lie down”, to wait for food, drop it, too look in our eyes for all the commands and some more stuff. It’s so much fun to see how fast she learn! She has her bad moments too, of course, there’s no doubt about that, she can really be a little demon. Bites us and just goes crazy, more crazy than I’ve ever seen a harmless cute little puppy go and there’s just no stop to it when she starts. Our ”time out” cage came the other day and that has really been out saviour, when nothing helps, we put her there to relax. I think we got most of it under control, we just have to get it to work every time, all the time. But we’re learning too, just as her.

Yesterday we came back from a weekend spent with our friends back home. Tequila came with us and that was her fifth visit to one of our cabins (parents cabins). It was great, it’s just so much easier to bring her outside by opening one door instead of taking her trough the hallway, the elevator, the lobby and out to the park outside, we’ve had a couple of accidents on the way before… We had a great few days with our friends, used the jet ski and drove around each other on a round towable, we used the hot tub, drank some beer and just spent time together. It was the last weekend for Emil, he leaves for Växjö in the end of this week, or he’s home until Sunday but he’s playing a golf tournament Thursday till Saturday so I would say he’s already gone by then. So it was a good thing we went because it was the last time we all could spend together this summer.

Before we left to go home in the end of last week we went to a restaurant we’ve wanted to go to for years but never really gotten to it. Tequilas first visit to a restaurant. It was a great day, sunny and we needed to come out. The restaurant is called Vindhem and is located on Alnö, an island right outside Sundsvall. The menu is just amazing and the food we had was incredible. We sat outside so we could bring Tequila. She walked around a bit and wanted to say hello to everyone around us (which wasn’t that many) but then she just laid down and fell asleep. Best dog, when she wants to. We were lucky though, the weather started to get worse but not above us, we seriously had a circle of dark clouds, rain and fog around us, we felt a few drops but nothing more. A great day!

IMG_6025

IMG_6040

IMG_6081

Elias är äntligen hemma också, vi har några veckor innan jag åker till Växjö och han åker till Vancouver, så vi får göra det bästa av det.

I morgon tror jag vi ska ut och spela lite golf, nio hål. Det var ett tag sedan jag spelade, men förhoppningsvis, när jag landat i Växjö, kan vi ta några rundor innan det blir för kallt och banorna stänger. Beroende på hur det går i morgon också såklart. Jag kanske slutar för gott. Vi ska ta med Tequila så vi ska troligtvis ta golfbil så hon kan åka mellan stoppen. Det ska bli så roligt. Det var länge sedan vi såg vår första golden retreiver på golfbanan och vi båda sa ”det där ska vara vi en dag”. Nu är vi där, men hon får växa på sig lite innan hon går med på riktigt.

Vi har köpt ett regnställ till henne som kom idag, tillsammans med massa leksaker och godis, jag ska visa i morgon. Den är lite stor och hon ser så otroligt söt ut, vi skrattade så mycket när hon försökte gå i den. Vi hörs snart igen, ta hand om er!

Elias is finally home too, we have a couple of weeks left before I leave for Växjö and he leaves for Vancouver, so we’ll make the best of it!

Tomorrow I think we’re going to play golf, nine holes. It’s been a while since I played, but hopefully, when we get settled in Växjö, we can take a few rounds before it gets too cold and the course close. Depending on how it goes tomorrow of course. I might quit for good too. We will bring Tequila so we’re probably getting a golf cart so she can ride between stops. It’s going to be so fun. It was a long time ago that we saw our first Golden Retreiver on the golf course and we both said ”that’s going to be us one day”. Now we’re there, but she’ll have to grow a bit before she comes with us for real.

We got her a rain coat that came today, along with a lot of toys and treats, I’ll show you tomorrow. It’s a bit big and she looks adorable, we laughed so much when she tried to walk in it. You’ll hear from me soon, take care!

IMG_4688