A depressing November is over

Det har varit fullt upp denna höst. För det första, hunden. Hon har tagit så mycket tid och energi men helt ärlig så behöver jag inget annat, hon är det bästa beslutet vi tagit, och katterna såklart.

Jag har också börjat kursen i ekonomi, entreprenörskap och marknadsföring och det har tagit upp väldigt mycket av min tid. Dessutom har jag och min kompis Benita bestämt att vi ska starta eget (efter säsongen), så vi har startat en kurs för att bli certifierade, i det vi ska starta, och det tar ännu mer tid! Men det är det bästa jag har gjort för mig själv på länge. Det kommer bli otroligt, om vi lyckas.

Jag har också varit lite nere. Inte känt mig som mig själv, och det har väl tagit upp den mesta delen av min tid, att bara hitta tillbaka till mig själv. Fram tills för några dagar sedan hade vi två soltimmar i hela november, minst i Sverige. Jag minns inte ens de två timmarna. Det är kanske inte så konstigt att man är lite deppig. Igår vaknade vi dock och kunde först inte förstå vad som var så konstigt utanför, solen, snön och en underbar vinterkyla. Sa jag att det var underbart?

Det är december nu, och det gör mig glad. Övrigt så är jag hög på antidepressiva, vitaminer och clementiner. Jag har insett at jag kanske bara är en av de personer som behöver det för att fungera (eller jag och min ”person”). Precis som vissa behöver D-vitamintillskott, behöver jag antidepressiva för att vara stabil, det går också i släkten, ganska allvarligt också, har jag fått reda på i mina äldre dar. Jag slutade ta dem för några månader sedan för att jag tänkte att jag var glad, mådde bra och inte behövde dem, nu vet jag att jag ska tänka annorlunda.

Jag har faktiskt inte haft en tanke på bloggen i två månader, så nu när jag äntligen är mig själv, tillbaka i rutinerna, så ska jag försöka göra allting som jag vill få gjort på dagarna. Jag älskar att blogga och har gjort det i tio år, så det vore dumt att ge upp det nu på grund av lite obalans i kroppen.

Så välkommen, till mig och till er!

Idag har vi köpt en julgran, en riktig, äntligen! Vi har haft plast i två år och året innan det hade vi ingen. Vi ska klä den i morgon, kan inte vänta längre. Vi kommer ju inte vara här så länge till eftersom vi ska fira julen hemma och vi vill ju ha lite julkänsla här nere också.

Tequila växer och blir (förhoppningsvis) mer och mer lydig. Hon har sina stunder i alla fall.

There’s been a lot going on this autumn. Firstly, the dog. She takes up so much time and energy and to be honest, I don’t need anything else, she is the best decision we’ve ever made, together with the decision to get cats, of course. 

I also started the course in economy, entrepreneurship and marketing, and it’s been taking up a lot of time too. On top of that me and my friend Benita decided to start our own company (after the season), so we’re now taking a course to be certified, in the thing we’re starting, and that takes even more time! But it’s the best thing I’ve done in a long time, just for myself. It’ll be awesome if we succeed.

I’ve also been a bit low. Not felt like myself, so that’s probably been taking up the bigest part of my time, just to try to find my way back. We’ve had two hours of sun in November, until a few days ago, the only place in Sweden with that few sun hours, and I don’t even remember those two hours. Not surprising that you get depressed. Yesterday though, we actually woke up and couldn’t figure out what was going on outside at first, sun, snow, and so wonderfully cold. Did I say it was wonderful?

It’s december now, that brings me joy. Also, I’m high on antidepressants, vitamins and clementines. I’ve realised that I’m just one of those people that may need it to funktion (or me and my ”person”). Just like some people need supplements for D-vitamin, I sometimes need antidepressants to be stable, it also runs in my family, really bad, as I’ve  learned in my older days. I stopped taking them a few months ago because I thought that well, I was happy, felt good and thet I didn’t need them anymore, now I know that I have to think differently.

I’ve actually not even had the blog on my mind for two months, so now when I’m finally myself, back in my normal routines, I’m going to try to get everything I want to have done in a day, done. I love to blog and have done it for ten years, can’t give that up because of some unstable substances in my body.

So welcome back, to me and to you!

Today we went to buy a christmas tree, a real one, finally! We’ve been doing plastic for two years, and the year befor that we didn’t have one. We’re decorating it tomorrow, can’t wait any longer. We’re not going to be here for that long since we’re celebrating christmas back home, so we just want to have some christmas feelings down here too. 

Tequila is growing and are (hopefully) getting more and more obedient. She have her moments at least. 

IMG_1154

IMG_0775

IMG_0937

Jag har börjat träna hockey. Eller tjejerna i laget ska spela en match i februari och började träna för två veckor sedan (på söndagar), detta var första söndagen jag kunde vara med. Jag trodde faktiskt inte att jag skulle vara så dålig som jag var, men jag hade i alla fall kul, galet kul. Så jag ska tillbaka!

Nu ska jag plugga lite innan jag lägger mig. Jag hoppas att ni alla haft det bra sedan sist och att ni går in i december med ett klart sinne och ett öppet hjärta (lät bättre på engelska). Ha det bra tills vi hörs igen!

I’ve started to go to hockey practice. Or the girls in our team are play a game in February and started practice two weeks ago (on Sundays), this Sunday was the first time I was able to come. I actually didn’t think that I would be that bad, but at least it was fun, crazy fun! So I’ll be back!

Well, back to a bit of studying before I go to bed. I hope all of you have had a great time since last time, and that you’re all going in to december with a clear mind and an open heart. Take care until we see each other again!