Leaving 2019 for good

Vi är tillbaka i Växjö och Julen och nuår har passerat, för ett tag sen… Två väldigt olika dagar.

Vår jul var fantastisk. Emil ringde mig efter hans match på torsdagen och talade om att de fick ledigt dagen efter, de skulle ha tränat men efter matchen (förmodligen för att de vann) ändrade de sig. Så jag började packa, klockan var runt tio och Emil hade tre timmars bussresa hem. När han kom hem klockan ett packade vi bilen med väskor och djur och påbörjade vår tio timmars resa norrut. Efter en kilometer stannade vi mitt i en rondell och tänkt igenom vårt beslut en liten stund, om vi skulle ha stannat och sovit några timmar och sedan åkt på morgonen runt klockan sex istället. Vi behövde bara säga meningen ” klockan sex är vi halvvägs hem om vi åker nu ” högt, innan vi började rulla igen. Det var en kort tio timmars resa, vi turades om att köra och kom hem runt klockan tolv dagen efter.

We’re back in Växjö and Christmas and new years eve have passed, a while ago… Two really different days.

Our christmas was amazing. Emil called me after his game on Thursday and told me that they got the day of the next day, they were suposed to work out but in the last minute (and probably because they won the game) they changed their minds. So I started to pack, it was around ten and Emil had a three hour bus ride home. When he came at one am, we packed the car with bags and animals and started our ten hour drive up north. After one kilometer (zero point six miles) we stoped in the middle of a roundabout and thought about our decisions for a while, if we should have stayed to sleep for a couple of hours and then go in the morning at six. We just had to say the sentence ”at six am we could be half way home if we leve now” out loud before we were rolling again. It was a short ten hour drive. We took turns in driving and came home around twelve the next day.

Dagarna hemma var underbara. Vi spenderade två dagar hos mina föräldrar och två dagar hos Emils föräldrar, och på julafton åkte vi alla till Emils farmor för att äta julmiddag. Vi var trettiosex personer, tror jag, och tre valpar, det var full rulle men så fantastiskt! På kvällen åkte tillbaka till Emils föräldrar för att packa och runt klockan nio lämnade vi för att åka till Växjö igen. Emil var tvungen att vara på hallen klockan två dagar efter (den tjugofemte) så vi reste hela natten. Turades om och köra igen och den här gången vi fyra så det gick väldigt bra, och väldigt fort!

The days at home were great. We spent two days at my parents and two with Emils, and on christmas all of us went to Emils grandma to eat christmas dinner, we were thirty six people, I think, and three puppies, it was a hand full but so wonderful! After that we went back to Emils parents, they packed and around nine we left for Växjö again. Emil had to be at the rink at two the next day (the twenty fifth) so we traveled all night. Took turns in driving again, and this time we were four so it went really well and so quick!

IMG_1901

IMG_2112

Emils föräldrar stannade tre dagar och sedan var det dags för nyår.

Två dagar innan nyår, den tjugonionde, börjar jag få väldigt ont i magen, det blev värre och värre under natten och jag vaknade gång på gång. Var upp flera gånger och klockan fem var jag tvungen att sätta mig i duschen för att jag nästan svimmade på grund av smärtan, duschade av mig kallt. Jag väckte Emil och efter ett tag blev det lugnare. Jag vill inte åka till sjukhuset eftersom att det kändes som att jag bara hade luft i magen. Kände inte att jag ville säga ”jag har gaser som ligger på fel ställe, kan ni hjälpa mig” haha… Jag tog alla värktabletter jag kunde (glad att jag hade några starkare från förra året i USA) och kunde somna om efter det i några timmar. Nästa dag hade jag ont i magen, inte i närheten av lika ont som under natten, men jag kunde inte stå upp eller röra mig så mycket. Magen var också öm, jag kunde inte trycka på den alls. Jag ringde rådgivningen och de sa åt mig att åka in eftersom att min mens också vara två veckor sen. Det gjorde jag inte eftersom det kändes som att det skulle gå över. Natten kom och jag fick min mens tillsammans med en helt annan smärta. Smärtan jag hade, blandat med mensvärk, någonting jag aldrig känt förut, allt på samma gång. Det blev värre och värre och jag kunde verkligen inte somna. Nyårsmorgon klockan två kunde jag nästan inte andas, det var som att någon satt en kniv i min mage. Vi åkte direkt. Runt klockan tre hade de tagit massa tester och jag hade fått ett rum att vänta i och det gav mig även drop. Vi var så trötta och jag hade så ont i magen, de sa att jag bara behöver säga till om jag ville ha morfin men jag sa nej eftersom att jag vill kunna tala om vart det gjorde ont om de skulle undersöka mig mer. Vi väntade till klockan fem och då kom doktorn och talade om för mig att min sänka och att mina levervärden var höga. Jag ville bara åka hem och sova men de la in mig. Hon sa att du kunde ta några timmar innan de kom för att hämta mig så Emil åkte hem till Tequila för att sova lite till. Jag somnade i trettio minuter ungefär och de kom och hämtade mig klockan åtta. De körde mig till kirurgavdelningen eftersom att de vid första undersökningen trodde att det var min blindtarm. De tog lite mer tester och sen sov jag mellan klockan nio och tio. Efter det kom en annan doktor för att kolla till mig och sa direkt att jag skulle skickas till gynakuten så fort de hade en lucka. Väntade i fem minuter innan vi var på väg ner. Doktorn jag mötte undersökte mig noga och kunde nästan direkt tala om för mig, efter att ha tittat med ultraljud, att det var en cysta som gått sönder och att jag hade vätska i magen. Hon skrev ut värktabletter och inflammatorisk medicin och sa att jag kunde åka hem, äntligen. De vill fortfarande att jag skulle tillbaka till den första våningen för att vänta på blodprover, eftersom mina levervärden hade varit dåliga. De hjälpte mig tillbaka och sen väntade jag bara. Emil kom ungefär samtidigt som jag och klockan var runt två på eftermiddagen. Vi väntade i en och en halv timme innan jag ringde på klockan (även fast man känner att man kanske inte vill störa). Efter ett tag kom en sköterska (våningen hade varit tom sedan vi kom tillbaka så förmodligen pågick det något allvarligt någon annan stans). Jag hann inte ens fråga innan hon frågade mig om jag ville veta hur det låg till. Hon sa att hon skulle prata med en annan sköterska och återkomma. Medan jag hade varit nere på Gyn-avdelningen hade de som jobbade när jag kom in där natten/morgonen även gått hem. Ännu en timme passerade och jag ringde igen. Någon annan kom och hon sa att mina resultat hade kommit redan när jag var på den andra avdelningen men att en doktor behövde gå igenom den och att alla var upptagna. Vi bestämde att Emil skulle åka till apoteket innan de stängde för att hämta ut medicinen och sen åka hem till Tequila och ta ut henne. Trettio minuter till passerade och jag började grina för mig själv, hade inte ätit,min mage gjorde ont, jag vill hem till Tequila och Emil och det var nyårsafton. Tyckte synd om mig själv. Bara därför kom någon precis för att titta till mig. Jag tror jag fick henne att få lite skuldkänslor eftersom hon talade om för mig att jag kunde ha åkt hem vid klockan två, att beslutet som den senaste doktorn gjorde var det som gällde men att de, inte glömt, men eftersom som att ingen hade tid att titta på min journal, så upptäckte de det bara inte. Jag frågade om blodprovet eftersom det var därför jag inte ifrågasatte att jag var kvar och hon sa att det hade kommit tillbaka normalt redan på morgonen och att allting annat var bra också. Precis då kom det också för att servera mat men jag ringde bara till Emil och sa att han skulle plocka upp mig. Klockan var då fem. Även fast jag stannade tre timmar ”för länge” kan jag inte tacka det är personer som jobbade där nog, för hjälpen jag fick och för hur snälla de var. De som hjälpte mig från ögonblicket jag kom in var otroliga.

Emils parents stayed for three days and then it was time for new years.

Two days before new years, on the twenty ninth I started to get really bad abdominal pain, it got worse and worse during the night and I woke up so many times. At five I got up and went to the shower because I almost fainted because of the pain, took a cold shower. Woke Emil up and we just got trough it together. I didn’t want to go to the hospital because it just felt like I had a bloated stomach. Didn’t feel like going there saying, ”I got gases thats in the wrong place, can you help me”. haha.. I took all the painkillers I could (glad we had some stronger one from last year in America). I could go back to sleep after that and slept for a couple of hours. The whole next day my stomach hurt, not near as bad but I couldn’t stand up straight or move that much. I was so sore too, couldn’t touch my stomach at all. I called a doctor for advice and they told me to go in, since my period also was two weeks late. I didn’t because it felt like it would pass. The night came and I got my period along with a different kind of pain. The pain I had, mixed with cramps, something I’ve never felt before, everything at once. It grew stronger and stronger and just couldn’t fall asleep. New years morning at two I couldn’t breath, it just felt like someone stabbed me in the stomach. We left right away. Around three they had taken a lot of testes and I got a room to wait in and some IV. We were so tired and I had so much pain, they told me I just had to tell them and they would give me some morphine but I said no since I wanted to be able to tell them where it hurt if they wanted to examine me more. We waited until five and then the doctor came and told me that my ESR was high and that my liver values was a bit off too. I just wanted to go home and go to sleep but they admitted me. She said it could take some time before they came to pick me up so Emil went back home to Tequila and to sleep for a bit. I fell asleep for thirty minutes maybe and they came to get me around eight. They drove me to the surgeon floor, since they at the first examination thought it could be my appendicitis. They took some more tests and then I slept between nine and ten. Another doctor came to check on me and I told me right away that she was sending me to the gyn floor, when they had time. I waited for ten minutes before I was on my way down. The doctor I met examined me thoroughly and could almost right away tell me, by looking at the ultrasound, that it was a cyst that had broke and that I had fluid in my stomach. She prescribed me some painkillers and some inflammatory medicine and told me I could go home, finally. They still wanted me back at the other floor to wait for the blod tests, since my liver values was off, so they helped me back there and then I waited. Emil came almost the same time as I was back and It was about two pm. We waited for one and a half hour before I called on them (even though I was laying there feeling like I didn’t wanted to disturb them). Someone came after a while (the floor had been empty since I came back so something was probably going on. While I had been down at the gyn doctor the people that had been working the night/morning shift had also gone home. Before I even asked she asked if I wanted to know if they knew something more. She said that she would talk to a nurse and get back to me. Another hour passed and then we called again. Someone else came back and said my results had came back when I was downstairs but that a doctor needed to get time to look at them, and everyone was bussy. We decided that Emil would go to the pharmacy before they closed and then home to Tequila to take her out. Another thirty minutes passed and I started to cry by myself, hadn’t been eating, my stomach hurt, I just wanted to go home to Tequila and Emil and it was new years eve. Felt sorry for myself. Therefore someone just came to see me. I think I made her feel a bit guilty because she told me that I could have left at two pm, that the decision made by the last doctor I met was what applied but that they (didn’t forget) but since no one had time to look at my ”case” they didn’t ”see it”. I asked about the blood test, because thats why I didn’t questioned it and she said that it came back normal and that everything else was fine. At that moment they just came to serve the food too, but I just called Emil to come back and pick me up. It was five pm them. Even though I stayed for three hours more than I had to, I really couldn’t thank the people working there enough. The help I got and the kindness they had. The people helping me from the moment I got there were amazing.

Vi åkte hem, duschade, stoppade mig med värktabletter och sedan åkte vi för att äta med det andra från laget, vi tog också med oss Tequila. Det var en bra kväll som slutade runt klockan två då vi promenerade vi hem, ca fyrtiofem minuter, det behövde jag. Även fast dagen startade på ett riktigt dåligt sätt slutade den ändå jättebra, med så mycket kärlek. Dagen efter blev en lång mysdag, Tequila var så trött men vi tog en promenad tillbaka till stan för att hämta bilen, så skönt och vädret var faktiskt väldigt fint.

We went home, showered, I was stuffed with painkillers, and then we went to eat with some other people in the team, we also brought Tequila. It was a nice night that ended around two, after that we walked home for forty five minutes, I needed that. Even though the way started in a really bad way the ending of it was great, with so much love. The day after became a real cuddle day, Tequila was so tired but we took a walk back to the city to get our car, the weather was actually nice.

IMG_2198

Jag ska göra en recap av året men det har tagit lite tid. Förra veckan skrev jag uppsats och hade ett prov i min kurs så januari försvann på ett ögonblick (till plugg) så jag har inte startat året förrän nu, för nu är den klar. Jag tror också att jag ska göra en recap av decenniet, vi får se. Det blir ännu lite senare men jaja, det var ändå så många återblickar att titta på runt nyår så jag tänkte att det inte spelar någon roll när min kommer! Vi ska också skicka våra julkort i morgon, som kom lite sent och som vi bara skjutit upp att göra så… Allt är lite sent. haha.

Jag hoppas att ni alla hade en bra ledighet, God Jul och gått nytt år!

I’m doing a recap of the year but it has taken some time. Last week I had an essay and an exam in the course I’ve been taking so January went away in the blink of en eye (for studying) so I haven’t really started this year for real until now, because now is finished. I may also do a recap of this past decade, we’ll see. It’ll be a bit later, but whatever, there were so many recaps to watch anyway around new year so I thought it wouldn’t matter when mine came out! We’re also sending our christmas cards tomorrow, that came a bit late and that we just said we would do later so… Everything is a bit late. haha.

I hope all of you had a great holiday, Merry Christmas and a happy new year!